Giới thiệu
Về chúng tôi

Công ty TNHH Khí ĐA LỢI

Tiên phong trong việc cung cấp và sử dụng các mặt hàng khí công nghiệp có hàm lượng tinh khiết cao. Công ty TNHH Đa Lợi cung cấp các loại khí Nitơ, khí Cacbonic, khí Heli, khí Argon... Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển các sản phẩm khí bằng những bồn chứa khác nhau

 

Về chúng tôi
Sản phẩm cốt lõi
Khí Heli

Heli là nguyên tố trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu He và số hiệu nguyên tử bằng hai, nguyên tử khối bằng 4. Tên của nguyên tố này bắt nguồn từ Helios, tên của thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp, do nguồn gốc nguyên tố này được tìm thấy trong quang phổ trên Mặt Trời

Khí cacbonic

Cacbon đioxit hay cacbonic oxit là một hợp chất ở điều kiện bình thường có dạng khí trong khí quyển Trái Đất, bao gồm một nguyên tử cacbon và hai nguyên tử oxy. Là một hợp chất hóa học được biết đến rộng rãi, nó thường xuyên được gọi theo công thức hóa học là CO₂.

Khí Oxy

Ôxy là nguyên tố hóa học có ký hiệu là O thuộc nhóm nguyên tố 16 và số nguyên tử bằng 8 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. Ôxy là nguyên tố phi kim hoạt động mạnh nó có thể tạo thành hợp chất với hầu hết các nguyên tố khác.

Nito

Nitơ là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố có ký hiệu N và số nguyên tử bằng 7, nguyên tử khối bằng 14. Ở điều kiện bình thường nó là một chất khí không màu, không mùi, không vị và khá trơ và tồn tại dưới dạng phân tử N₂, còn gọi là đạm khí

Khí Argon

Khí argon là gì?

Khí Ar là gì trong hóa học? Trong hóa học, Argon là một nguyên tố hóa học nằm trong bảng tuần hoàn hóa học, ký hiệu là Ar. Có số nguyên tử khối là 18. Đây là một chất khí hiếm, trong bầu khí quyển Trái Đất, khí Ar chỉ chiếm 0.9%.

Dịch vụ
Kiểm tra hút chân không

Nội dung đang được cập nhật...

Pallet of Cylilinders

Nội dung đang được cập nhật...

LCG

Nôi dung đang được cập nhật...

Storage Tank

Nội dung đang được cập nhật...

Thiết bị kỹ thuật
tank đứng

Lorem dolor asit raimet nolok pwifj ziuawg daiuwm Lorem dolor asit raimet nolok pwifj ziuawg daiuwm

tank nằm

Đang cập nhật thông tin ................

cylinders

Đang cập cập nhật .........................

trailer tank

Đang cập nhập ....................

Thứ 2 - 6: 7h30 -17h00
Thứ 7: 7h30 - 13h30
Chủ nhật: Nghỉ
X