Trang chủ > Thiết bị > Bơm Chân Không
Bơm Chân Không

 Bơm Chân Không :

  - Công suất             : 80 M3/h

  - Áp lực Chân Không : 10 MCr Bar