Trang chủ > Thiết bị > Bộ Hóa Hơi
Bộ Hóa Hơi

 Bộ Hóa Hơi Thấp Áp :

  - Áp Lực Làm Việc    : WP 25 Kg/Cm2

  - Năng Suất Hóa Hơi : 30 M3/h