Trang chủ > Sản phẩm > Khí Trộn
Khí Trộn

Khí Trộn (Ar/CO2)

80%Ar+20%CO2

Khí Trộn (Ar/CO2)

85%Ar+15%CO2

 

-Khí trộn Ar/CO2 được sử dụng trong quá trình hàn kết câu thếp có yêu cầu cao về chất lượng mối hàn,như trong các lĩnh vực :

       - Chế tạo thiết bị trong ngành dầu khí

       - Chế tạo thiết bị trong ngành chế tạo thiết bị áp lực

1.Khí trộn được đóng trong các bình thép :

     - V  = 15 Lít       -  WP150Bar

     - V  = 40 Lít       -  WP150Bar

     - V  = 48 Lít       -  WP150Bar

2.Sử dụng thiết bị trộn khí tự động :

     - Thiết bị tự động trộn Ar và CO2 theo tỉ lệ yêu cầu.