Trang chủ > Sản phẩm > Khí Heli
Khí Heli

Khí Nén Heli

 

Hàm lượng : ≥ 99,95%

Khí Heli Lỏng

 

   Hàm lượng : ≥ 99,999%

 

Cung cấp khí công nghiệp cho Không gian vũ trụ  máy bay.

Cung cấp khí công nghiệp cho Ô tô & Giao thông vận tải.

Cung cấp khí công nghiệp cho Chăm sóc sức khỏe.

Cung cấp khí công nghiệp cho Thợ Lặn.

Cung cấp khí công nghiệp cho Điện tử.

Cung cấp khí công nghiệp cho Máy hàn & Chế tạo kim loại.