Trang chủ > Tin tức > Công nghệ của giàn khai thác và xử lý gas-condensate
Chi tiết bài viết

Công nghệ của giàn khai thác và xử lý gas-condensate

    

        Trong quá trình khai thác, nhiệt độ của vỉa ổn định và có thể xem chế độ khai thác là đẳng nhiệt, khi đó áp suất vỉa sẽ sụt giảm liên tục, đặc biệt ở khu vực xung quanh giếng khai thác.Công nghệ khai thác và xử lý gas-condensate đã được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Tuy nhiên ở Việt Nam, lĩnh vực kỹ thuật này chưa được quan tâm nhiều do nhu cầu thực tế sản xuất. Trong thời gian gần đây, việc phát hiện và đưa vào phát triển khai thác một số mỏ khí và gas-condensate trong nước như cụm mỏ Lan Tây - Lan Đỏ, Rồng Đôi, Rồng Đôi Tây và Hải Thạch - Mộc Tinh, Thiên Ưng… đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu công nghệ và đào tạo nhân lực một cách nghiêm túc đối với các đơn vị trực tiếp tham gia điều hành các dự án nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung.

img20130319082704


Các hệ thống thiết bị công nghệ chính trên giàn khai thác gas-condensate gồm: cụm thiết bị đầu giếng (Wellhead facilities), cụm phân dòng đầu vào (Inlet manifiold), cụm tách khí - condensate - nước (3-Phase separator), hệ thống xử lý làm khô khí (Gas dehydration system), hệ thống xử lý condensate (Condensate dehydration system), hệ thống đo khí (Gas metering system), hệ thống đo condensate (Condensate metering system), hệ thống phóng thoi làm sạch đường ống vận chuyển (Pig launcher), hệ thống xử lý nước đồng hành (Water treatment system). Ngoài ra, có thể thiết kế thêm các hệ thống phụ trợ như: hệ thống thiết bị xử lý H2S hoặc/và CO2, Hg, chất rắn… nếu trong thành phần hợp chất khai thác chứa những tạp chất trên vượt quá quy định cho phép. 
Công nghệ xử lý khí trên các giàn khai thác ngoài khơi phụ thuộc rất nhiều vào thành phần hỗn hợp lưu chất hydrocarbon của mỏ. Do đó, các thông số công nghệ hỗn hợp chất lưu là cơ sở cho phép tính toán, lựa chọn và thiết kế các hệ thống thiết bị công nghệ của giàn khai thác một cách hợp lý và tối ưu nhất.