Trang chủ > Tin tức > 20 năm thành lập công ty TNHH KHÍ ĐA LỢI
Chi tiết bài viết

20 năm thành lập công ty TNHH KHÍ ĐA LỢI

                                                                                     12/12/1995   -   12/12/2015    Đa Lợi 20 năm một chặng đường phát triển

           Hình thành và bắt đầu phát triển từ những tháng cuối năm 1995. Hiện nay Đa Lợi đã và đang là một doanh nghiệp uy tín trong ngành khí công nghiệp Miền Nam.  

           Với hệ thông trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu,hệ thống xe đâu kéo,xe tải cùng rất nhiều bồn chứa,bồn vận chuyển Đa Lợi luôn mang đến sự phục vụ tốt nhất cho các đối tác trong nước cũng như quốc tế,tạo dựng được thương hiệu và niềm tin trong ngành.

         

          

          20 năm một chặng đường công ty sẽ liên tục tiến về phía trước,hoàn thiện,mở rộng hơn trong tương lai.